02-10-2019 - 04:09

Xã Tượng Sơn tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ tháng 10 năm 2019

Sáng ngày 2/10/2019, xã Tượng Sơn tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ học tập, quán triệt kế hoạch 193 KH/TU, kết luận 144 KL/TU ngày 28/8/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy; Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành Đảng ủy về việc tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ để triển khai học tập và quán triệt các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên đến tận Đảng viên. Ngày 02/10/2019 Đảng bộ xã Tượng Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kế hoạch 193 KH/TU, kết luận 144 KL/TU ngày 28/8/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy; Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đại biểu về tham dự hội nghị

Về tham dự hội nghị ở xã có đồng chí Dương Kim Huy - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; Đ/c Nguyễn Ngọc Hoa - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, cán bộ công chức cấp xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và hơn 100 Đảng viên trong toàn Đảng bộ về tham dự hội nghị. Cũng tại hội nghị Đảng ủy đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 6 đồng chí Đảng viên đạt danh hiệu 45, 50, 55 năm tuổi Đảng. Tại hội nghị cũng đã công bố bằng công nhận xã Tượng Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đây là thành quả mà toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã cố gắng phấn đấu trong thời gian vừa qua.

Trao tặng huy hiệu 45, 50, 55 năm tuổi Đảng cho Đảng viên

Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Kim Huy thông qua kế hoạch số 193 của Ban thường vụ tỉnh ủy về chuẩn bị kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019, trong điều kiện thời tiết thuận lợi phải chỉ đạo sâu sát nhân dân triển khai sản xuất vụ đông tại các vùng quy hoạch và trong vườn hộ, kiên quyết chỉ đạo nhân dân sản xuất thắng lợi vụ đông để bù lại cho vụ xuân và vụ hè thu vừa qua. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hoa triển khai kết luận 144 KL/TU ngày 28/8/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy; Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, và nghị quyết số 156 của HĐND tỉnh về việc tinh giảm biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và mức khoán phụ cấp đối với cán bộ cấp xã cấp thôn.

Đ/c: Dương Kim Huy triển khai nội dung tại hội nghị

Trong thời gian một buổi Đảng bộ đã được học tập các kế hoạch, nghị quyết quan trọng của tỉnh ủy, HĐND tỉnh cũng như kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch sản suất vụ đông. Đồng chí Dương Kim Huy đã thay mặt các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ cho các tổ chức, các chi bộ triển khai sâu rộng các nghị quyết, kế hoạch đến nhân dân và triển khai thắng lợi vụ đông năm 2019.

Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Viết Vỹ - Ban biên tập

. . . . .