11-11-2017 - 08:07

Xã Tượng Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào ra quân xây dựng NTM kiểu mẫu

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng Đảng ủy, UBND xã Tượng Sơn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy về cơ sở xây dựng Nông thôn mới” và chiến dịch ra quân “100 ngày cao điểm xây dựng NTM”. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng Đảng ủy, UBND xã Tượng Sơn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 11/11/2017, cán bộ Công đoàn xã và toàn thể nhân dân tiếp tục ra quân lao động. Cụ thể:

Nhân dân thôn Phú Sơn cùng với sự giúp đỡ của lực lượng Quân sự tiến hành xây được 150 mét bồn hoa và bồn cây xanh dọc tuyến đường vào KDC, tổng số lực lượng tham gia có khoảng 150 người.

  

     Nhân dân thôn Phú Sơn tham gia xây bồn hoa dọc tuyến đường vào Khu dân cư

Nhân dân thôn Bắc Bình cùng với lực lượng Công đoàn, Công an, Đoàn TN đổ được khoảng 100m3 lề đường và xây được 200m bồn hoa từ đường huyện lộ 3 về Trung tâm văn hóa thôn, với tổng lực lượng hơn 200 người.

   Cán bộ và nhân dân thôn Bắc Bình đổ lề đường và xây bồn hoa 

     Những cụ già tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia lao động tích cực

Những đoàn viên thanh niên tích cực

Nhân dân thôn Hà Thanh tiếp tục huy động được khoảng 100 người dân tham gia chỉnh trang khuôn viên Trung tâm Văn hóa thôn đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra;

Thôn Sâm Lộc đã huy động chị em hội viên Phụ nữ và hội viên Người cao tuổi khoảng 70 người lao động dọn vệ sinh dọc các tuyến đường và tại Trung tâm văn hóa thôn đảm bảo sạch, đẹp.

Nhân dân thôn Thượng Phú chỉnh trang lại tuyến đường hoa từ Trung tâm hành chính xã đi Giếng đến;

Lực lượng cựu chiến binh thôn Đoài Phú với khoảng 30 hội viên tiến hành làm công trình vệ sinh tự hoại tại Trung tâm Văn hóa thôn;

Phong trào xây dựng NTM đã tạo nên những chiếc cầu nối vững chắc đưa chủ trương, chính sách xây dựng NTM vào thực tiễn; nối ý Đảng với lòng dân trong cuộc “cách mạng” đổi thay cuộc sống của nhân dân.

Trong thời gian tới, xã Tượng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo và duy trì phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu một cách liên tục, thường xuyên nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phấn đấu sớm đưa xã nhà về đích NTM kiểu mẫu năm 2017.

                                                                                           Tác giả: Trương Thị Anh

. . . . .