Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1963/QĐ-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH 14/07/2016
2 1417/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 15/05/2019
3 1871/QĐ-UBND Thủ tục hành chính Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 08/07/2016
4 2645/QĐ-UBND Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/09/2018
5 881/QĐ-UBND Thủ tục hành chính Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo 16/03/2015
6 2407 Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trìnhnội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 17/07/2019
7 3376/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 05/11/2018
8 GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA 08/07/2019