05-05-2017 - 10:19

THẠCH HÀ - TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO HUẤN LUYỆN CHIẾN ĐẤU LLDQ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Ban CHQS huyện Thạch Hà vừa tổ chức thành công hội thao huấn luyện chiến đấu lực lượng dân quân các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

 

 

Tham gia hội thao lần này có trên 700 đồng chí dân quân tự vệ đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong thời gian 2 tuần, lực lương dân quân tự vệ các đơn vị đã trải qua các phần thi như: Bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày bằng súng TLAK; Bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng TLAK; Tổ dân quân bắn mục tiêu trên không bằng súng TLAK; duyệt đội ngũ khối; Điều lệnh đội ngũ; Tháo lắp thông thường ban ngày bằng súng TLAK; Thực hành bố trí chông chém và chông hom giỏ; Công sự ngụy trang; Thực hành ném lựu đạn xa trúng, đồng diễn võ thuật. Hội thao đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, kết quả đánh giá đảm bảo đúng thực chất và khách quan với 100% đạt yêu cầu, trên 60% đạt loại khá, giỏi.

 

         

Qua hội thao lần nhằm đánh giá kết quả huấn luyện quân dự, giáo dục chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cuat cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự các xã, làm cơ sở tổng kết công tác huấn luyện của từng đơn vị và rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo huấn luyện của các đơn vị những năm tiếp theo./.

Tác giả: Khắc Mai - Nguồn: Đài TT-TH Thạch Hà

. . . . .