08-08-2017 - 03:36

Thạch Hà nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu GTNT năm 2017.

Thưa quý vị và các bạn! Thời gian qua phong trào làm đường GTNT ở huyện Thạch Hà gặp phải một số khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ ở nhiều địa phương trên địa bàn. Để hoàn thành chỉ tiêu làm đường GTNT trong năm 2017, cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà đã và đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tranh thủ các nguồn hỗ trợ của cấp trên cùng với huy động ngoại lực, nội lực sức dân đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đảm bảo thời gian, kế hoạch.

                   Nhân dân thôn Hương Vĩnh xã Thạch Vĩnh xây dựng rãnh thoát nước khu dân cư

Thạch Trị là một trong 10 xã thuộc vùng Bãi Ngang của huyện Thạch Hà, đời sống của đại bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Thạch Trị luôn là địa phương nằm trong tốp dẫn đầu về phong trào làm đường GTNT của huyện Thạch Hà với số lượng đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký. Năm 2017, xã Thạch Trị đăng ký làm mới 2,5km đường GTNT, tuy mới 7 tháng đầu năm nhưng xã đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký với 3,81km, đạt 152% kế hoạch. Để đạt được những thành quả đó, ngay từ đầu năm xã Thạch Trị đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mạnh mẽ các đợt thi đua ra quân phát quang giải tỏa hành lang giao thông, xây dựng, nâng cấp và làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn, đảm bảo kế hoạch. Khi chủ trương thấm nhuần trong nhận thức lẫn hành động của người dân thì mọi hoạt động trở nên thuận lợi hơn từ việc nhân dân tham gia hiến đất, hiến cây, cho đến đóng góp ngày công, tiền của để cùng với chính quyền địa phương hoàn thành từng đoạn đường theo chỉ tiêu đăng ký.

Không chỉ xã Thạch Trị mà từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Thạch Hà nhiều địa phương như Thạch Khê, Thạch Thắng, Thạch Sơn, Bắc Sơn, Nam Hương, Thạch Tân, Thạch Điền, Thạch Đỉnh cũng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện phong trào ra quân làm đường GTNT với chỉ tiêu đạt từ 60 đến 130% kế hoạch. Năm nay cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh, huyện được triển khai sớm hơn so với những năm trước, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đã dẫn đến việc chậm tiến độ, kết quả đạt thấp so với Nghị quyết HĐND huyện giao. Ngoài sự thiếu quyết liệt trong triển khai, tổ chức thực hiện thì tại một số địa phương công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát quang, giải tỏa hành lang cũng như đóng góp xây dựng các tuyến đường GTNT còn hạn chế. Việc cấp phát xi măng trùng vào thu hoạch lúa vụ xuân và triển khai sản xuất hè thu cùng với diễn biến thời tiết, mưa bão bất thường đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thi công các tuyến đường; Việc lồng ghép các chương trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn trong và ngoài nước với dự án GTNT để nhựa, bê tông hóa mặt đường và kênh mương cứng thuỷ lợi nội đồng ở một số xã không triển khai được làm ảnh hưởng đến phong trào làm đường GTNT và chiến lược phát triển KT-XH lâu dài của huyện. Không phủ nhận những tồn tại, hạn chế dẫn đến chậm tiến độ trong quá trình triển khai thực hiện vì vậy thời gian này tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thạch Hà đã và đang triển khai nhiều phong trào ra quân phát quang giải tỏa hành lang giao thông, xây dựng, nâng cấp các tuyến đường, phấn đấu để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký.

                                  Nhân dân thôn Hương Mỹ xã Thạch Hương xây dựng đường GTNT

Tính đến thời điêm hiện tại, huyện Thạch Hà đã xây dựng được 50/80km đường GTNT, đạt trên 60% kế hoạch năm. Trong đó, đường trục thôn đạt trên 11km, đường ngõ xóm 31km, đường nội đồng đạt gần 2km, rãnh thoát nước qua khu dân cư đạt 7,14km. Theo báo cáo của ngành chuyên môn cấp huyện, số liệu này so với cùng kỳ năm 2016 thì khối lượng đạt được cao hơn, tuy nhiên kết quả đó vẫn chưa đạt với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao. Thời gian còn lại của năm 2017 không còn nhiều trong khi đó khối lượng cần triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch khá lớn. Để đạt được chỉ tiêu đã đăng ký, cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tiếp tục nghiệm thu và quyết toán khối lượng xi măng hỗ trợ của tỉnh, huyện kịp thời cho các xã, thị trấn, quyết toán xi măng hỗ trợ của tỉnh với Sở Tài Chính, đồng thời tổ chức kiểm tra xác nhận khối lượng, chất lượng, phối hợp các phòng chức năng tổ chức thanh quyết toán công trình xây dựng đường Bê tông GTNT, duy tu sửa chữa đường GTNT cho các xã, thị trấn. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi phát động phong trào và tổ chức ra quân toàn dân xây dựng các tuyến đường GTNT tạo khí thế thi đua sôi nổi, đều khắp trên địa bàn các xã, thị trấn nhằm nâng cấp nền, mặt đường, giải phóng hành lang ATGT, hành lang đường dây tải điện để đảm bảo hệ thống mạng lưới đường GTNT, đường dây tải điện hoạt động an toàn thuận lợi và hiệu quả. Ông Phạm Thanh Linh - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch Hà cho biết huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành theo khối lượng đăng kí,  phấn đấu đến cuối tháng 11 năm 2017 huyện Thạch Hà sẽ hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký.

Những kết quả mà các xã, thị trấn đã đạt được trong huy động nội lực sức dân ra quân làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng và các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở cơ sở thời gian qua là đáng ghi nhận. Nhưng để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch làm đường GTNT theo chỉ tiêu đăng ký đầu năm thiết nghĩ ngay từ công đoạn đầu tiên việc lựa chọn, xây dựng các tuyến đường theo chỉ tiêu đăng ký phải sát với thực tiễn; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phải thường xuyên liên tục; cấp ủy, chính quyền các địa phương có sự chủ động trong cân đối ngân sách và có cơ chễ hỗ trợ phù hợp để động viên tinh thần và vật chất để người dân tự nguyện, tự giác và có trách nhiệm cao hơn trong thực hiện phong trào. 

Tác giả: Thúy Quỳnh- Khắc Mai - Nguồn: Đài TT- TH Thạch Hà

. . . . .