12-12-2017 - 08:38

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DẪN XÃ TƯỢNG SƠN

Trải qua các thời kỳ lịch sử, xã Tượng Sơn đã có những thay đổi về tên gọi, địa giới hành chính. Vào khoảng thế kỷ thứ XII xã Tượng Sơn là một xứ đầm lầy, hoang vắng, đường sá đi lại rất khó khăn, cách trở; vì thế nơi đây trở thành nơi trú ẩn của một số người dân ở các tỉnh phía Bắc chạy loạn, chống binh dịch, hoặc bị chu di tam tộc. “Đất nghèo nuôi lớn những anh hùng ”, nơi đây đã sinh thành, nuôi dưỡng những người con cần cù trong lao động sản xuất, anh dũng trong chiến đấu chống giặc xâm lược, chống thiên tai, lũ lụt. Chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng Đô đốc Tướng quân Nguyễn Phi Nghi, Quan tán Trần Đình Lãng, những người có công trong cuộc chiến giặc phong kiến phương Bắc đô hộ nước ta; Võ tướng đô đốc Trần Danh Lập (sinh năm 1848) đỗ giải nguyên võ (năm 1876), năm 1879 ông được bổ nhiệm làm Đội trưởng phân võ tỉnh Nghệ An, Chánh đội trưởng (năm 1881) và Phó quản cơ sở Trung Uy ở tỉnh Bắc Ninh năm 1882; năm 1887 ông trở về quê tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp, góp phần cùng nghĩa quân làm nên những trận đánh làm kẻ thù khiếp sợ...


Tải về tại đây.

. . . . .