LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TƯỢNG SƠN

Tuần trước Tuần thứ 42 năm 2018
(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
15/10/2018
Thứ 3
16/10/2018
Thứ 4
17/10/2018
Thứ 5
18/10/2018
Thứ 6
19/10/2018
Thứ 7
20/10/2018
Chủ nhật
21/10/2018