30-05-2017 - 04:16

Hội thi giảng dạy chính trị cho chính trị viên BCHQS các xã, thị trấn

BCH quân sự huyện Thạch Hà vừa tổ chức Hội thi giảng dạy chính trị cho chính trị viên BCHQS các xã, thị trấn năm 2017.

Tham gia Hội thi 30 thí sinh là chính trị viên Ban chỉ huy quân sự 30 xã, thị trấn đã trái qua 02 phần thi bao gồm phần thi chuẩn bị đề cương và thực hành giảng bài. Trong đó, ở phần thi chuẩn bị đề cương bài giảng mỗi thí sinh tham gia dự thi đã tự lựa chọn và chuẩn bị một bài giảng trong chương trình giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, bổ sung chủ trương, quan điểm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đối với phần thi thực hành các thí sinh đã tiến hành giảng dạy một bài trong đề cương bài giảng đã chuẩn bị, trong đó mỗi thí sinh với việc tự vận dụng các phương pháp giảng dạy thích hợp có sử dụng máy trình chiếu Powerpoint, các tài liệu sơ đồ cũng như mô hình, tranh vẽ băng đĩa và các tài liệu có liên quan đến nội dung bài giảng. Sau khi kết thúc bài giảng, các thành viên Ban giảm khảo đã hỏi thêm một số câu hỏi phụ để làm rõ những nội dung cần thiết liên quan đến phần thi của mỗi thí sinh.

Thông qua Hội thi nhằm trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ chính trị viên BCHQS các xã, thị trấn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở, qua đó nâng cao hiệu quả cho hoạt động huấn luyện quân sự tại địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. 

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT- TH Thạch Hà

. . . . .