24-10-2019 - 08:17

Đồng chí Bùi Đức Văn - Chủ tịch Hội nông dân xã được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Tượng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 24/10/2019, Hội đồng nhân dân xã Tượng Sơn khóa XIX họp phiên bất thường để bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND xã.

Từ ngày 01/7/2019, ông Dương Kim Hỡi - nguyên phó chủ tịch UBND xã nghỉ hưu theo chế độ, UBND xã Tượng Sơn đã khuyết chức danh Phó chủ tịch, Đảng ủy xã Tượng Sơn đã thực hiện đầy đủ các bước quy trình để bổ sung cán bộ, được sự thống nhất và cho phép của Ban thường vụ huyện ủy Thạch Hà, sáng 24/10/2019, HĐND xã Tượng Sơn đã tiến hành tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND xã Tượng Sơn tổ chức kỳ họp bất thường

Về tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Phùng Lưu - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà; ở xã Tượng Sơn có đồng chí Dương Kim Huy - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND; đồng chí Nguyễn Ngọc Hoa - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Dương Kim Hợi - Nguyên Bí thư Đảng ủy, đồng chí Dương Kim Hỡi - Nguyên Phó chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Danh Nghĩa - Nguyên phó chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hoàng Thị Huệ - nguyên chủ tịch hội LHPN xã; cùng các đồng chí cán bộ công chức, không chuyên trách cấp xã và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp đồng chí Dương Kim Hỡi - nguyên phó chủ tịch UBND xã đã trình bày đơn xin thôi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã Tượng Sơn và thư ký kỳ họp đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND đối với ông Dương Kim Hỡi.

Đại biểu HĐND xã bỏ phiếu bầu chức danh phó chủ tịch UBND

Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND xã; đồng chí Dương Kim Huy đã thay mặt UBND xã giới thiệu đồng chí Bùi Đức Văn để HĐND xã bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã. Ban kiểm phiếu gồm 3 ông bà do bà Nguyễn Thị Trinh làm trưởng ban đã tiến hành phát phiếu bầu cử và kết quả bầu cử với 22/25 phiếu tán thành, ông Bùi Đức Văn đã trúng cử chức vụ Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. 

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng ông Bùi Đức Văn

ông Bùi Đức Văn phát biểu nhận nhiệm vụ

Như vậy sau gần 4 tháng khuyết chức danh Phó chủ tịch UBND xã đến nay đã được kiện toàn và đồng chí Bùi Đức Văn trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ cũng đã hứa sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mặc dù đây là một trọng trách rất lớn. 

Ông: Bùi Đức Văn: sinh ngày 5/6/1986.

Quê quán: thông Bắc Bình xã Tượng Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng - hệ tại chức

Trình độ chính trị: trung cấp hệ tại chức

Các vị trí đã công tác: Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội nông dân.

Viết Vỹ - Ban biên tập

. . . . .