12-12-2017 - 06:51

Điều kiện tự nhiên xã Tượng Sơn

Tượng Sơn là một  thuộc huyện Thạch Hàtỉnh Hà TĩnhViệt Nam.

Xã Tượng Sơn có diện tích 7,81 km², dân số năm 1999 là 4238 người,[1] mật độ dân số đạt 543 người/km².

. . . . .