25-07-2018 - 15:20

Hội đồng nhân dân xã Tượng Sơn khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 5

Ngày 25/7/2018, HĐND xã Tượng Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

        Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lệ - UVBCH huyện ủy - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; các ông bà, đại biểu HĐND xã, các ban, ngành đoàn thể cấp xã, các đồng chí Bí thư, thôn trưởng các thôn.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

       Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo khái quát tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo giám sát, phản biện của Hội đồng nhân dân; Báo cáo giám sát các công trình xây dựng cơ bản của Mặt trận Tổ quốc…. được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Thạch Hà, sự lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy xã, sự quyết tâm của các ban, ngành đoàn thể và sự chung sức, đồng lòng của bà con nhân dân trong toàn xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã ổn đinh và phát triển. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích Lúa vụ Xuân 250 ha, đạt 115,4% so với kế hoạch, tăng 65 ha so với cùng kỳ năm trước; năng suất lúa bình quân đạt 5,8 tấn/ha, đạt 145% so với kế hoạch, tăng 1,8 tấn/ha so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng đạt 1.450 tấn, đạt 158,84% so với kế hoạch, tăng 514 tấn so với cùng kỳ năm trước; giá trị thu nhập ước đạt 10 tỷ đồng, tăng 4,54 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Diện tích Rau, Củ, Quả: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thôn, đầu tư phát triển sản xuất 63 ha diện tích rau, củ quả, trong đó 13 ha sản xuất tập trung tại 5 vùng, 50 ha sản xuất phân tán các vườn hộ; năng suất 20 tấn/ha, sản lượng ước đạt 1.300 tấn, chủ yếu sản xuất Bí xanh, mướp thơm. Tổng giá trị thu nhập về rau, củ quả ước đạt 8,07 tỷ đồng; tăng 3,87 tỷ so với cùng kỳ năm 2017. Về chăn nuôi, tổng đàn Trâu bò, bê nghé 1.036 con, trong đó đàn trâu 176, đàn bò 860 con ( chưa kể bê, nghé). Đàn Lợn 1.500 con, xuất chuồng 1.000 con, giá trị thu nhập ước đạt 2,94 tỷ đồng. Đàn gia cầm, thủy cầm 45.600 con, trong đó thủy cầm 22.800 con, giá trị thu nhập ước đạt 1,82 tỷ đồng. Tiêu biểu trong mô hình nuôi cá, lúa, vịt kết hợp.

       Tổng thu ngân sách: 3.712 triệu đồng  đạt 30.62%. Tổng chi: 3.375 triệu đồng 27.52%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện. Công tác chính sách, công tác vận động xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội luôn được quan tâm.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc báo cáo giám sát các công trình xây dựng

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, hầu hết các ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề như: Về phát triển kinh tế, Quốc phòng – An ninh, Tài nguyên - Môi trường…. Các đồng chí thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn mới, Địa chính Tài nguyên – Môi trường, Công an… đã giải trình làm rõ những kiến nghị của cử tri trong toàn xã.

       Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lệ - UVBCH huyện ủy - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện ghi nhận những kết quả mà cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, nhân dân xã Tượng Sơn đạt được 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời, chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong 6 tháng cuối năm.

     Kết thúc kỳ họp, HĐND xã Tượng Sơn đã thông qua các Nghị quyết gồm: Phê chuẩn quyết toán thu chi Ngân sách xã năm 2017, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách xã năm 2018. Nghị quyết phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng cuối năm 2018.

       Sau 01 ngày làm việc tích cực, tâm huyết, đoàn kết và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 HĐND xã Tượng Sơn đã thành công tốt đẹp./.

Tác giả: Trương Thị Anh; Nguồn: BBT

. . . . .