10-03-2018 - 14:32

Công đoàn xã Tượng Sơn phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Tượng Sơn đang ra sức, phấn đấu quyết liệt xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài sự vào cuộc và đóng góp tích cực của nhân dân thì trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công chức xã và vai trò của tổ chức Công đoàn xã. Với chức năng, vai trò của mình, công đoàn xã đã tập hợp, khuyến khích, vận động đoàn viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hình ảnh lao động NTM của công đoàn xã

Công đoàn xã Tượng Sơn được thành lập năm 2004, nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh. Công đoàn xã có 40 đoàn viên là cán bộ, công chức xã. Trong thời gian qua Công đoàn xã đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chương trình, kế hoạch của tổ chức công đoàn đến cán bộ, công chức trong cơ quan xã. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách; phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức; vận động đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia Cải cách hành chính; xây dựng cơ quan Văn hóa…

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Công đoàn xã đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình. Các đoàn viên Công đoàn xã đã hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, mang nhiều ý nghĩa thiết thực như: Phát quang, giải tỏa vườn tạp, Chỉnh trang vườn hộ, thu dọn vật liệu, rác thải, xây dựng hàng rào, bồn hoa, trồng cây xanh… Sự chung tay, góp sức của đoàn viên Công đoàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng nông thôn khởi sắc về mọi mặt.

Hình ảnh lao động NTM kiểu mẫu

Có thể nói, những năm gần đây tham gia xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu là việc làm quen thuộc, gần gũi với cán bộ, nhân viên công đoàn UBND xã Tượng Sơn, trở thành một hành động tự giác của mình. Yếu tố tạo nên thành công đó chính là nhờ có sự đoàn kết, chung tay, góp sức.

 Hàng tuần, vào ngày thứ 4 và thứ 7 được lấy làm ngày về cơ sở xây dựng NTM, xác định được trách nhiệm của mình, từng đoàn viên công đoàn đã tham gia lao động đầy đủ, tích cực, hăng say đem lại hiệu quả cao.

Sáng ngày 09/3/2018, Công đoàn xã Tượng Sơn tiến hành trồng cây chuỗi ngọc dọc tuyến đường vào Trung tâm văn hóa thôn Hà Thanh, kết quả trồng được gần 600m cây chuỗi ngọc, đồng thời dặm tỉa một số vùng cây chuỗi ngọc bị hư hỏng và dọn vệ sinh khu vực đường vành đai xanh. Với những việc làm đó, công đoàn xã đã góp phần chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu Hà Thanh để tiến tới tham gia cuộc thi xây dựng Khu dân cư mẫu cấp huyện, tỉnh.

Đoàn viên công đoàn tham gia trồng cây chuỗi ngọc tại thôn Hà Thanh

Trong thời gian tới, bằng sự quyết tâm chung tay vào cuộc có trách nhiệm, nhiệt tình và quyết tâm cao của các đoàn viên, Công đoàn xã Tượng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo và duy trì phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu một cách liên tục, thường xuyên nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phấn đấu sớm đưa xã nhà về đích NTM kiểu mẫu.

Tác giả: Trương Thị Anh; Nguồn: BBT

. . . . .