26-10-2017 - 03:22

công đoàn huyện Thạch Hà tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2017, Công đoàn huyện Thạch Hà đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022. Về tham dự Đại hội ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, cùng các đồng chí trong Ban tổ chức, Văn phòng...LĐLĐ tỉnh; Ở huyện có đồng chí Trần Nhật Tân - tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - phó bí thư Thường trực, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Việt Hà - phó bí thư chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong các ban Đảng, các phòng ngành cấp huyện. Cùng 157 dại biểu đại diện cho hơn 4.300 đoàn viên công đoàn trong toàn huyện về tham dự. Đại hội đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội VII nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng đã bầu được 21 đồng chí đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị vào BCH công đoàn huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu được 13 đại biểu xuất sắc đại diện cho hơn 4.300 đoàn viên công đoàn trong toàn huyện tham dự Đại hội Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2018 - 2023. BCH họp phiên thứ nhất, bầu 5 đồng chí vào BTV Công đoàn huyện, Đồng chí Nguyễn Mỹ Lệ tiếp tục tái cử chủ tịch công đoàn huyện, 02 phó chủ tịch gồm đồng chí Nguyễn Thanh Nga - phó trưởng phòng giáo dục, kiêm phó chủ tịch, đồng chí Dương Chí Biên; đồng chí Trương Thị Thanh Huyền tiếp tục tái cử chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đặc biệt tại đại hội đồng chí Bùi Đức Văn - chủ tịch Hội nông dân xã Tượng Sơn, chủ tịch công đoàn cơ sở xã Tượng Sơn được bầu vào BCH, BTV Công đoàn huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2017 - 2022 và là đại biểu Đại hội LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2018 - 2023.

. . . . .