21-03-2019 - 03:56

Cấp ủy, chính quyền xã Tượng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân thôn Thượng Phú

Chiều ngày 21/3/2019, Cấp ủy, chính quyền xã Tượng Sơn tổ chức đối thoại với nhân dân Thượng Phú về các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Ngô Văn Tân – UV BTV Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Dương Chí Biên – PCT LĐLĐ huyện cùng các đồng chí đại diện phòng, ngành liên quan cấp huyện.

Chủ trì hội nghị Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoa – PBT Đảng ủy – CT HĐND; đồng chí Dương Kim Huy – Chủ tịch UBND.

Chủ trì Hội nghị

Với mục đích tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, góp phần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền; phát huy, mở rộng quyền dân chủ của nhân dân; tăng cường, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận trong tổ chức, thực hiện trên cơ sở phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Thông qua cuộc đối thoại phát huy những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và thực thi công vụ mà nhân dân phản ánh. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, vấn đề bức xúc của nhân dân.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Phương án bù rút đất sản xuất tại vùng rau, củ, quả đội nương Cháy thôn Thượng Phú; Đề án sản xuất nông nghiệp tại vùng rau, củ, quả dự án.

Đồng chí Dương Kim Tuấn - Địa chính - NN - XD - NTM thông qua báo cáo

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu của nhân dân tập trung trọng tâm vào các lĩnh vực Đất đai, Phát triển sản xuất, Môi trường,  xây dựng NTM….

Một số ý kiến phát biểu của nhân dân thôn Thượng Phú

Đồng chí Dương Kim Huy - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đã phát biểu ý kiến cảm ơn bà con nhân dân thôn Thượng Phú đã về dự và tham gia đóng góp nhiều ý kiến chân thành. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đồng thời đã trực tiếp trả lời những vấn đề nhân dân có ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã để tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện trong thời gian theo quy định.

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương mong muốn nhân dân thôn Thượng Phú tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường giám sát hoạt động của UBND và đội ngũ cán bộ công chức, đóng góp nhiều ý kiến chân thành góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh. Cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà xây dựng địa phương Tượng Sơn tiếp tục phát triển đổi mới và bền vững.

Hội nghị có đông đảo nhân dân đến tham dự

Tác giả: Trương Thị Anh; Nguồn: BBT

. . . . .