An ninh - Quốc phòng

Những điều nên biết về pháp lệnh nghĩa vụ quân sự

Những điều nên biết về pháp lệnh nghĩa vụ quân sự

01-11-2019
Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà và Ban chỉ huy quân sự xã Tượng Sơn về việc phát lệnh gọi công dân sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020, xin giới thiệu một số điểm cơ bản của pháp lệnh nghĩa vụ quân sự.
THẠCH HÀ - TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO HUẤN LUYỆN CHIẾN ĐẤU LLDQ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

THẠCH HÀ - TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO HUẤN LUYỆN CHIẾN ĐẤU LLDQ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

05-05-2017
Ban CHQS huyện Thạch Hà vừa tổ chức thành công hội thao huấn luyện chiến đấu lực lượng dân quân các xã, thị trấn trên địa bàn.
1